Zmiany w normie ISO/DIS 9001:2015 - zatwierdzenie projektu