Zmiana terminu spotkania branżowego dotyczącego nowego programu promowania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji