Zmiana organizacji pracy biura w Warszawie w dniu 19 grudnia 2018