Zmiana organizacji pracy biura w Warszawie w dniu 13 lutego 2019r.