Zmiana organizacji pracy biura w Warszawie w dniach 15-17 maja