Zaproszenie na spotkanie branżowe dotyczące nowego programu promowania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji