Zapraszamy na spotkanie "Najczęstsze reklamacje kosmetyków w sieciach handlowych - błędy technologiczne"