Seminarium dotyczące nowego programu promowania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji - nowy termin