Przykład aspektu środowiskowego, dotyczącego zanieczyszczeniem światłem w obszarze ISO 14001