Propozycja zmiany zapisu projektu rozporządzenia Ministra Energii