Projekt normy ISO 45001 zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy został zatwierdzony podczas publicznych konsultacji