Pozytywny wynik audytu recertyfikującego dotyczącego akredytacji TÜV SÜD Polska