Pierwsza certyfikacja Dobrych Praktyk Dystrybucyjnych