Od znaku dopuszczenia do globalnego symbolu zaufania