Krajowa Rada Izb Rolniczych popiera projekt ustawy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi