Kolejny certyfikat Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej DPD wystawiony przez TÜV SÜD Polska