I spotkanie Grupy Roboczej ds. Technologii Wodorowych