I Seminarium Technical Days. Inżynieria spawalnicza.