Europejskie podejście do jakości w spawalnictwie -aspekty praktyczne wytwarzania wyrobów spawanych