Dobre praktyki produkcyjne, a środki dezynfekujące