Firma Arctos Group Sp. z o.o. z pozytywnym wynikiem audytu higienicznego w zakresie COVID-19