Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych wg PN EN 15085