Obliczanie danych na potrzeby systemu wsparcia oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii z wysokosprawnej kogeneracji