E2 - Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji - nowe wyzwania i szanse dla producentów energii