Weryfikacja raportów na temat wielkości emisji (GHG)