Badania pozostałości zanieczyszczeń i pozostałości substancji