Seminarium Jakość w spawalnictwie – doświadczenia praktyczne i zmiany