Q9 - Menadżer ds. zarządzania ryzykiem ISO 31000:2018