Q12- Warsztat praktycznych umiejętności dostosowania do wymagań ISO 9001:2015