N10 - Analiza przyczyn źródłowych (Root Cause Analysis - RCA)