L3 - Kierownik ds. technicznych i jakości w laboratorium wg wymagań ISO/IEC 17025:2005