BM3 - Auditor wewnętrzny zintegrowanych systemów zarządzania ISO 9001, ISO/IEC 27001, Standardy Akredytacyjne Ministra Zdrowia